Shop ngưng phục vụ trong 2 ngày 30/4 và 1/5. Chúc các bạn kì nghỉ vui vẻ!